Intervenciós technikák a coachingban: a konfrontáció művészete és a csend – 2. rész

2013. május 08. • Snír Péter
Intervenciós technikák a coachingban: a konfrontáció művészete és a csend – 2. rész


A konstruktív, destruktív és a meddő konfrontáció


A konfrontáció a konfliktus egy speciális válfaja, melyre érvényes, hogy lefolyásában és hatásában lehet konstruktív, destruktív és meddő. Általában a konfliktussal, konfrontációval való negatív tapasztalataink miatt kerüljük ezeket a helyzeteket. Félünk, hogy megbántjuk a másik embert vagy az adott szituáció megromlik.

A konstruktív konfrontációra jellemző, hogy fejleszti a kapcsolatot, egy témára (tényekre) fókuszál, adekvát, a másik teherbíró- és tanulóképességét figyelembe veszi. Világos és egyértelmű, nem ragaszkodik az önös igazsághoz, a másságot tiszteli, tisztázza a határokat és betartja azokat, konkrét viselkedésre vonatkozik és pozitívan értékel, elismer.
Lehetséges, hogy a szembesített valóság (tények) a coacholt személy számára fájdalmas, - azt érzi, hogy fején találták a szöget - és ekkor nem fog védekezni, hanem energiáit a viselkedés változtatására fogja fordítani. A konfrontálás tehát lehet fájdalmas, de semmiképpen sem lehet bántó, sértő vagy bénító. A művészi konfrontáció egyfajta támogatás. Művészi, tehát megfelelő módon, megfelelő erősséggel, megfelelő időpillanatban alkalmazott konfrontációval elősegítjük a változást és ezzel támogatjuk a másikat a fejlődésben.


A destruktív konfrontáció károsítja, illetve tönkreteszi a kapcsolatot, megszégyenítő, leértékelő, nem egyértelmű, alul- vagy túlkövetelő, hiányzik belőle a pozitív értékelés, ragaszkodik a maga igazához, feltételező, bűntudatkeltő, előítéletes, nem tiszteli a másikat. Például, ha egy kapcsolat elmérgesedik, nem tisztázódnak a dolgok és viszonyok, akkor az felfokozott harchoz, és sértődéshez vezethet a másikkal, (pl. fejéhez vágjuk az igazságunkat és ebből vita, védekezés lesz).
Megkérdőjelezhető, mi értelme van az olyan visszajelzésnek, ami miatt a másik védekezni vagy támadni fog? Valószínűleg semmi. Alapszabály, hogy csak az ellenállás mentén lehet haladni, de nem vele szemben. Az ellenállást ugyan meg lehet törni, de az nem segíti a fejlődést. Az ellenállás mindig azt jelzi, hogy a másik vagy nem tart még ott a fejlődésben, amire a konfrontáció vonatkozik, vagy nem megfelelő a szembesítés.

A meddő konfrontációt jellemzi, hogy az üzenet nem megy át a másik félhez, nem hallja azt meg, ilyenkor nincs változás. Azaz nincs kibillenés és a játszma folytatódik.
A konfrontáció energiaszintje

A konfrontáció művészetének egyik titka a "megfelelő" energiájú intervenció. A megfelelőség jelentősen azon múlik, hogy a konfrontáló megnyilvánulásának milyen az agresszió (energia) szintje. Az agresszivitás az a képesség, erő, mely segít a változtatásban és változásban coach-nál és coacholtnál egyaránt. Ennek mértéke mindig helyzetfüggő, ha túl sok, akkor romboló, ellenben ha kevés benne az agresszivitás, akkor nem hat. Pont annyi legyen, hogy a másik kibillenjen a megszokott állapotából.

Egy megtörtént eseten érzékeltetem, hogyan változott az intervenció bevetett energiaszintje. Az intervenció lehet egészen alacsony energia szintű például amikor a coach a coacholtnak szóvá teszi annak másodszori 15 perces késését: "Ugye valami mindig közbejön, és ezért késik? Lehet, hogy nem jön szívesen a coachingra?" Az ügyfél a helyzet tisztázása után továbbra is késik, ekkor lehet egy magasabb energiaszintű intervenciót alkalmazni: "Nagyon dühít, hogy ígérete ellenére továbbra is késik. Így nehezen tudunk együttdolgozni."

Negyedik alkalommal is késve érkezett az ügyfél, ekkor egészen magas energiaszintű intervenció hangzott el: "Nem dolgozom többet Önnel, mert mindig késik, és én így nem akarok dolgozni." - ez a kapcsolat befejezéséhez vezetett.

Mik lehetnek a professzionális konfrontáció lehetséges formái? Megtudhatja a következő részben.

(A cikk egyes részei Dr. Otto Hürter és Elisabeth Hürter nyomán íródtak)


Snír Péter
Coach, csoportdinamikai tréner
 

Business és life coach képzés indul

Címkék: coaching (10), destruktív konfrontáció (1), intervenció (4), konfliktus (1), konstruktív konfrontáció (1), meddő konfrontáció (1), professzionális konfrontáció (4)