Ajánló
Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés 2018. nyarán. A résztvevő a workshopon saját élményen keresztül, a gyakorlatban tapasztalja meg az élménypedagógia hatását az outdoor tréning során.
Tovább
Business és Life Coach Képzés

Business és Life Coach Képzés

Budapesten 2019. október 11-től Önismereti, gyakorlatorientált coach képzés!
Tovább
Online jelentkezés
A jelentkezéshez kattintson ide.

A coach képzés részletes tartalma

1. modul
Orientáció: a kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig


     Az első workshopon a résztvevő megismekedik a coaching fogalmával, történetével, formáival. Megismerkedik a coaching és más rokonszakmák hasonlóságaival és különbözéségeivel. Megtanulja, hogy kell a célt megfelelően meghatározni és a kitűzött célnak megfelő szerződést megkötni.
     Foglalkozunk a coach szerepével, személyiségével és az eredményes coachinghoz szükséges kompetenciákal (szakmai, terep és személyes), melyeket a coach képzés folyamán a résztvevő megszerez. 

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • mi a coaching, és mikor hasznos?
 • hogyan definiálom coach szerepemet?
 • hogyan tisztázom a felkérés tartalmát?
 • milyen célokat követek, hogyan bánok a különféle elvárásokkal?
 • milyen hatásai vannak rám a “külső” és “belső”szerződésnek?

További tartalom: a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.

2. modul
A Coach érzelmi és társas kompetenciái - csoportdinamikai tréning (érzékenyítő önismereti kompetenciafejlesztő tréning)

     A résztvevő tapasztalati szinten tanulhat a kapcsolatok és a társas helyzetek alakulásáról és befolyásolásáról, valamint az egyének kölcsönhatásáról.
A tréning folyamán alapvető kapcsolati- és szociális készségek erősödnek, melyek a coach munkaeszközét képezik. Ezek a következők: megfelelő kifejezőképesség (kérdezés, énközlés, visszajelzés adása, konfrontáció); empátia, érzelmi stabilitás és terhelhetőség; szerepflexibilitás; magunk és a másik differenciált észlelése; spontaneitás és kreativitás, a helyzetre és önmagukra való reflexiós képesség.
A résztvevő a tréning során megtapasztalhatja saját személyiségbeli változását kitűzött céljainak és szükségleteinek megfelelően.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • mit kezdünk az ellenállásokkal?
 • hogyan vállalom fel a konfliktusokat?
 • hogyan jelenik meg a hatalom, az intimitás és a lojalitás társas helyzetekben?
 • hogyan tanulnak a felnőttek és változtatják viselkedésüket?
 • milyen kompetenciákkal rendelkezem, és milyen tanulási célt fogalmazok meg?
 • milyen hatással vagyok másokra?

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) - akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat, szupervíziós és intervíziós csoportok alakítása.

3. modul
Ügyfélszerzés és az első coaching ülés


     Ahhoz, hogy megtartsuk az első coaching ülést, először ügyfelet kell szerezni. A workshopon a résztvevők elsajátítják a legalapvetőbb ügyfélszerzési technikákat, hogy a coach karrierjüket sikeresen kezdhessék el már képzésen belül.
Az eredményes és hatékony coachingnak határozott kerete és felépítése van. Megtanulják, hogyan érdemes felépíteni és strukturálni a coaching beszélgetést, hogy az ügyfél (coacholt) célját elérje.
     Témák: bizalmi légkör és kapcsolat kialakítása, részcél meghatározása, a helyzet megértése és a változáshoz szükséges lépések. Foglalkozunk a rendszerszemlélet, a folyamatorientáltság, és kapcsolatközpontúság elméleti alapjaival.
Visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • hogyan tudom magam előnyösen bemutatni?
 • hogyan építhetem fel az énmárkát és mit jelent a branding?
 • hogyan ismerem fel, hogy a téma/ügy az személyes vagy a rendszerből fakad?
 • hogyan ismerem fel a tulajdonképpeni témát, mi van a szőnyeg alá söpörve?
 • mitől lesz a coaching erdményorientált és problémamegoldó?
 • a felnőtkori tanulás akadályai és a sikeres változás feltételei?

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) - akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.

4. modul
Intervenciók és eszközök a coachingban


     Ezen a workshopon megtanulja a résztvevő, hogy melyek azok az intervenciós technikák, melyeket a coaching ülések folyamán alkalmaznak, legyenek akár támogatóak ill. konfrontatívak. Választ kapnak az alapvető intervenciós technikák alkalmazásának formáira, mint pl. a kérdezés, konfrontáció, visszajelzés, értő figyelem, és a csend a gyakorlatban. A résztvevők a verbális intervenciókon túl megismerkednek más kreatív eszközhasználatról a coachingban, mint pl. tesztek, képi vagy alakbeli kifejezési formák, stb. Eszközöket kapnak az ellenállás illetve az áttétel kezeléséhez.
Visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • hogyan tudok megoldás- és erőforrásközpontúan dolgozni?
 • mit jelent az erős és a gyenge energiájú intervenció?
 • milyen értékek befolyásolnak az intervencióim alkalmazásakor?
 • hogyan hatnak személyes értékeim az intervencióimra?
 • mikor van helye a kreatív módszereknek?
 • mik az ellenállásban rejlő lehetőségek?
 • hogyan bánok például az áttételekkel, viszontáttételekkel, ellenállással és a tükörjelenséggel?

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) - akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.

5.modul
A coach profilja, stílusa és eszközei (modellek és módszerek a coachingban)


     A coachnak fontos, hogy kialakítsa a saját coaching profilját és stílusát, melyben otthonosan és biztonságosan mozog. Ehhez a workshopon több modellt mutatunk be, mint pl. GROW, LCLL, OSCAR, megoldás központú coaching. Elsajátítják több módszer alaptechnikáit, mint pl. a pszichodramatikus szerepcsere alkalmazását a téma feldolgozásnál, a TA szemlélet alapséma használatát, valamint alapvető NLP technikákat, mint pl. meta és Millton model.
      A workshop folyamán foglalkozunk a coach erősségeivel, értékrendszerével, mely befolyásolja a stílusát és fejlesztendő oldalait (személyes vakfoltok).
Visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • milyen coaching témákat tudok biztonsággal coacholni? Mibe akarok beletanulni?
 • mi az, amit mindig észreveszek, és mi az, amit nem látok meg egy-egy szituációban?
 • mit tartok legfontosabbnak a coach szerepben?
 • milyen minták határozzák meg a stílusomat?
 • mi a megszokott intervenciós stílusom, és mit kell tanulnom, hogy bővüljön a beavatkozási repertoárom?
 • mikor van értelme a megkérdőjelezésnek és a paradox intervenciónak?

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer)- akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.

6. modul
A coaching folyamat sikeres befejezése, vizsga, zárás


     A záró modulban a tanulás és változás sikerének tudatosításával, és a coaching folyamat tudatos befejezésével foglalkozunk. A workshop témája a coaching képzés és coaching folyamat “külső” és “belső” lezárása. Reflexió a coaching szakma etikai kódexére.
     Egyéni esettanulmány egy folyamatanalízisről, és ennek megfelelő szakmai kiértékelése.
Visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára.

Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • hogyan lehet egy folyamatot jól lezárni?
 • az elért eredmények tudatosítása, és mi az, ami további fejlesztésre vár?
 • mire érdemes figyelnem a jövőben coaching folyamán (saját csapdáim)?
 • milyen veszélyei lehetnek a záró helyzet dinamikájának?

További tartalom: mérleg készítése a tanultakról és egyéni célkitűzések megfogalmazása a jövőre vonatkozóan. Reflexió a tanulási folyamatra. A coaching folyamat és a képzés áttekintése, a tanultak alkalmazása (transzfer).


A képzés munkaformái

Workshop - 72 óra
     A workshopok során elméleti tudást, diagnosztikus koncepciókat és intervenciós technikákat sajátíthat el. Az elmélethez a résztvevők konkrét szakmai gyakorlatán alapuló esettanulmányok feldolgozásán keresztül jutunk el. A feldolgozás és ismeretszerzés módja lehet: esetelemzés, szerepjáték, helyzetgyakorlat, pszichodramatikus elemekkel és feed-back-kel. A workshopokban rövid témacentrikus előadások is elhangzanak. Figyelünk arra, hogy a használt módszerek gyakorlati alkalmazási lehetőségeit megtanulják a résztvevők. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a képzési csoport erőforrásai működőképessé váljanak.

Tréning - 42 óra
      A tréningen a résztvevő önismerete és személyes kompetenciái fejlődnek, amelyek a coaching alapvető munkaeszközei. A trénerektől és a csoporttársaktól visszajelzést kap viselkedésére: megtudhatja hogyan hat másokra, és hogyan hatnak a reakciói. Megtanul eredményes visszajelzést adni az Itt és Mostban.
Bővül a szociális észlelési képessége, érzelmi intelligenciája és csoportkompetenciája. Védett helyzetben új viselkedési mintákat és intervenciókat próbálhat ki és tanulhat. A tréning során megtapasztalhatja saját és mások változási képességét.

Szupervizió - 20 óra
      A szupervízió a coach-kompetencia megszerzésének minőségbiztosítása. Teret ad annak, hogy a résztvevő a gyakorló coaching során a coacholttal megélt tapasztalatait, az érzelmi érintettségét, elakadásait bemutassa és feldolgozza..
A csoportszupervízió során lehetőség van arra, hogy a résztvevő a tréningek és workshopok élményeit és a tanultakat elmélyítse és alkalmazhatóvá tegye a gyakorlatban. A szupervíziós csoportok párhuzamosan folynak a képzéssel.

Intervízió (Peer csoport) - 10 óra
     Az intervízió egy kollegiális támogató csoport. Lehetőséget nyújt arra, hogy a csoporttagok kölcsönösen támogassák egymást a coaching képzés során, esetmegbeszélést folytassanak, illetve a coaching szakirodalmat együtt dolgozzák fel. Az interviziós csoportok önszerveződőek.

Gyakorló coaching - 16 óra
       A résztvevőknek legalább két önálló coaching-folyamatot kell végigvinniük a kurzus befejeztéig. A gyakorló coaching-folyamat és a szupervízió befejezése nélkül a diploma nem adható ki.

Esettanulmány - folyamatanalízis
       Az esettanulmány annak a folyamatnak a bemutatása, ami a kiindulási helyzettől a kívánt változáson át a megoldásig vezet. A tanulmány két fő részből áll: 1) saját coach munka bemutatása; 2) reflexió a folyamatra.
A legjobb dolgozatok on-line formában publikálásra kerülnek. 

Üzenjen nekünk:

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.