Ajánló
Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés 2018. nyarán. A résztvevő a workshopon saját élményen keresztül, a gyakorlatban tapasztalja meg az élménypedagógia hatását az outdoor tréning során.
Tovább
Business és Life Coach Képzés

Business és Life Coach Képzés

Budapesten 2019. október 11-től Önismereti, gyakorlatorientált coach képzés!
Tovább
Online jelentkezés
A jelentkezéshez kattintson ide.

A TMF képzés részletes tartalma

1. modul
Orientáció: a kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig

Az első workshopon a résztvevő megismerkedik a tréning, moderálás, faclitálás (TMF) koncenpcióival, történetével, formáival, valamint más rokonszakmák hasonlóságaival és különbözőségeivel. Megtanulja, hogyan kell egy tréninget értékesíteni, a kapcsolatfelvételtől, a kitűzött célnak (interjúztatás) megfelelő szerződést kötni (“külső” és “belső” szerződés).
Foglalkozunk a tréner, moderátor, facilitátor szerepével, személyiségével és az eredményes munkához szükséges kompetenciákkal (szakmai, terep és személyes), melyeket a képzés folyamán a résztvevő gyakorol.
Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • mi a tréning, facilitáció, moderáció, és melyik mikor hasznos?
 • hogyan definiálom a szerepem?
 • hogyan tisztázom a felkérés tartalmát?
 • milyen célokat követek, hogyan bánok a különféle elvárásokkal?
 • milyen hatásai vannak rám a “külső” és “belső”szerződésnek?

További tartalom: a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.
 

2. modul
A Tréner érzelmi és társas kompetenciái - csoportdinamikai tréning (érzékenyítő önismereti kompetenciafejlesztő tréning)

A résztvevő tapasztalati szinten tanulhat a kapcsolatok és a társas helyzetek alakulásáról és befolyásolásáról, valamint az egyének kölcsönhatásáról.
A tréning folyamán alapvető kapcsolati- és szociális készségek erősödnek, melyek a tréner munkaeszközét képezik. Ezek a következők: megfelelő kifejezőképesség (kérdezés, énközlés, visszajelzés adása, konfrontáció); empátia, érzelmi stabilitás és terhelhetőség; szerepflexibilitás; magunk és a másik differenciált észlelése; spontaneitás és kreativitás, a helyzetre és önmagukra való reflexiós képesség.
A résztvevő a tréning során megtapasztalhatja saját személyiségbeli változását kitűzött céljainak és szükségleteinek megfelelően.
Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • mit kezdünk az ellenállásokkal?
 • hogyan vállalom fel a konfliktusokat?
 • hogyan jelenik meg a hatalom, az intimitás és a lojalitás társas helyzetekben?
 • hogyan tanulnak a felnőttek és változtatják viselkedésüket?
 • milyen kompetenciákkal rendelkezem, és milyen tanulási célt fogalmazok meg?
 • milyen hatással vagyok másokra?

További tartalom: a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) - akcióterv, a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat, szupervíziós és intervíziós csoportok alakítása.
 

3. modul
Dizájn 1., 2. - workshop

A workshop célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a tréning dizájn (tréningterv) kialakításának alapelveivel. Megismerkedjenek a TMF módszertanával, munkaformáival, eszközeivel és a tréningtematikával. A résztvevő képes legyen önállóan az ügyfél igényeinek (témájának) megfelelő dizájn kidolgozására. Megismerje önmaga kompetenciáit és ezt figyelembe véve, valamint különböző tematikáknak megfelelően képes legyen személyre szabott dizájnt kidolgozni. Különböző tréninggyakorlatok és munkaformák átélése, amit a későbbiekben önállóan is alkalmazhat. Megismerkedhet a felnőttképzési törvény elvárásaival, hogy ennek megfelelően működhessen.
Kérdések, amikre többek között választ kaphat: 

 • hogyan ismerem fel a tulajdonképpeni témát, mi van a szőnyeg alá söpörve?
 • mire van szüksége az ügyfélnek, ehhez milyen dizájn passzol?
 • milyen témára milyen dizájn illik?
 • a felnőtkori tanulás akadályai és a sikeres változás feltételei?
 • hogyan lehet a dizájnt finomra hangolni?

További tartalom: visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára, és a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) - a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.
 

4. modul
Intervenciók - workshop

Ezen a workshopon megtanulja a résztvevő, hogy melyek azok az intervenciós technikák, melyeket a TMF munka folyamán alkalmazhatóak (mint pl. a feladatok instruálása, beszélgetések facilitálása, reflexiók előmozdítása, kérdezés, támogatás, konfrontálás, gyakorlatok feldolgozása, helyzetek moderálása, visszajelzés, ellenállás-kezelés, prezentálás, energetizálás). A résztvevők megismerkednek a különböző szintű és energiájú intervenciók alkalmazásával. Reflektálnak személyes hatékonyságukra és saját tréneri intervenciós stílusukra.
Kérdések, amikre többek között választ kaphat:

 • mit jelent az erős és a gyenge energiájú intervenció?
 • milyen értékek befolyásolnak az intervencióim alkalmazásakor?
 • mikor van helye a kreatív módszereknek?
 • mik az ellenállásban rejlő lehetőségek?
 • hogyan bánok az áttételekkel, viszontáttételekkel, ellenállással és a tükörjelenséggel?

További tartalom: visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára, és a tanultak alkalmazása a hétköznapokban (transzfer) - a résztvevők megkapják a következő alkalomig teljesítendő feladatokat.

 

5.modul
A tréning, moderáció, facilitáció befejezése, és vizsga - workshop

A záró modulban foglalkozunk a tréning, moderálás, facilitálás tudatos befejezésével, annak lezárásával és a záró helyzetek különleges dinamikájával. A workshop témája a képzési folyamat és a TMF folyamatok “külső” és “belső” lezárása. Reflexió az etikai kódexre. Az utolsó modul egyben a záróvizsgának is időt biztosít, ahol a résztvevő az elfogadott esettanulmányát ismerteti, és azt megvédi.

 • hogyan lehet egy folyamatot jól lezárni?
 • az elért eredmények tudatosítása, és mik az egyéni célkitűzéseim?
 • mire érdemes figyelnem a jövőben a tréning, facilitálás, moderálás folyamán (saját csapdáim)?
 • milyen dinamikája lehet a záró helyzetnek?

További tartalom: visszatekintés az előző modul óta végzett gyakorlati munkára; mérleg készítése a tanultakról, és egyéni célkitűzések megfogalmazása a jövőre vonatkozóan. Reflexió a tanulási folyamatra. A munkafolyamat és a képzés áttekintése, a tanultak alkalmazása (transzfer).
 

6. modul
Terepgyakorlat

A képzéssel párhuzamosan folyó szupervízió, intervízió és gyakorló tréning folyamatok kaptak összefoglalóan 6.modul elnevezést. Az egyes munkaformák bővebb leírása alább található.
 

7. modul - választható kiegészítő
Outdoor program, tréning - workshop: 30 óra

Ebben a modulban az outdoor tréner képzésen résztvevő megismeri az élménypedagógia és a tapasztalati tanulás módszertanát. Az eddig elsajátítottakra épülően, azokat felhasználva tanulja meg az outdoor tréning sajátosságait az igényfelmérés, a dizájn és a facilitátori munka tekintetében. A résztvevő a workshop-on saját élményen keresztül, a gyakorlatban tapasztalja meg az élménypedagógia hatását az outdoor tréning során. 

 • Outdoor tréning és outdoor program – Mi a különbség a kettő között? Melyikkel milyen célokat lehet elérni?
 • Értékesítés: mit szeretne a megrendelő, amikor outdoor tréninget vagy programot rendel? Hogyan tisztázom a felkérés tartalmát?
 • Az outdoor tréning eredménye –mérhető?
 • Az outdoor tréner kompetenciái- az outdoor környezet miatt szükséges plusz kompetenciák.
 • Módszertan (részletesebbben): tapasztalati tanulás, saját élmény és élménypedagógia. A tapasztalati tanulási ciklus: tervezés-cselekvés-értékelés-alkalmazás. 
 • Outdoor tréninggyakorlatok és vezetésük - facilitálás.
 • A facilitátor szerepe, csoportdinamika, csoportfolyamatok az outdoor tréningeken.
 • Az outdoor tréninggyakorlatok típusai; mikor, mit? (jégtörők és energetizálók, bizalom építés, problémamegoldás, együttműködés és kommunikáció, záró gyakorlatok)
 • Dizájn – outdoor tréning specifikumok: helyszín, időjárás, eszközök, havariák, időtartamok, a szabályok és rugalmasság kérdése.
 • Kockázatkezelés az outdoor tréningen – az észlelt és a tényleges kockázat, a fizikai, szociális és emocionális kockázat szerepe a tréning során.

Workshop: outdoor tréningyakorlatok facilitálásának gyakorlása közösen a csoporttal. A tapasztalati tanulási ciklus alkalmazása a gyakorlatban. 

Kiscsoportos facilitáció - workshop: 18 óra - 2 nap
Nagycsoportos Facilitáció - workshop: 18 óra - 2 nap
A résztvevők elsajátítják és elmélyítik a kiscsoportos munkamódszerek ismeretét (mint pl. dinamikus facilitálás, opera, szociometria, playback, csapágykerék és akvárium), valamint a nagycsoportoknál alkalmazható módszereket (mint pl. a jövőkonferencia, open space, world cafe, appreciative inquiry summit, real time strategic change), amelyek alkalmazhatók a tréning, moderálás vagy facilitálás keretein belül.
Kérdések, amikre többek között választ kaphat:
• mi a különbség a kiscsoportos és a nagycsoportos moderálás között?
• mikor melyik munkamódszert alkalmazzam?
• mit jelent a dinamikus facilitálás?
• mire jó a jövőkonferencia?
• mikor jó az open space és mikor a world cafe módszer?

 

A képzés munkaformái

Workshop - 99 óra (+ 30 óra Outdoor) (+ 18 óra Kiscsoportos facilitálás) (+ 18 óra Nagycsoportos facilitálás)
A résztvevő a workshopok során elméleti tudást, diagnosztikus koncepciókat és intervenciós technikákat sajátíthat el. Az elmélethez a résztvevők konkrét szakmai gyakorlatán alapuló esettanulmányok feldolgozásán keresztül jutunk el. A feldolgozás és ismeretszerzés módja lehet: esetelemzés, szerepjáték, helyzetgyakorlat, pszichodramatikus elemekkel és feed-back-kel. A workshopokban rövid témacentrikus előadások is elhangzanak. Figyelünk arra, hogy a használt módszerek gyakorlati alkalmazási lehetőségeit megtanulják a résztvevők. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a képzési csoport erőforrásai működőképessé váljanak.

Tréning - 42 óra
A tréningen a résztvevő önismerete és személyes kompetenciái fejlődnek, amelyek a tréner alapvető munkaeszközei. A trénerektől és a csoporttársaktól visszajelzést kap viselkedésére: megtudhatja hogyan hat másokra, és hogyan hatnak a reakciói. Megtanul eredményes visszajelzést adni az Itt és Mostban.
Bővül a szociális észlelési képessége, érzelmi intelligenciája és csoportkompetenciája. Védett helyzetben új viselkedési mintákat és intervenciókat próbálhat ki és tanulhat. A tréning során megtapasztalhatja saját és mások változási képességét.

Mentorálás - Csoportos Coaching - 12 óra
A tréning értékesítési / marketing folyamat támogatása. 

Szupervizió - 40 óra
A szupervízió a tréner-kompetencia megszerzésének minőségbiztosítása. Teret ad annak, hogy a résztvevő a gyakorló tréning során a résztvevőkkel megélt tapasztalatait, az érzelmi érintettségét, elakadásait bemutassa és feldolgozza.
A csoportszupervízió során lehetőség van arra, hogy a résztvevő a tréningek és workshopok élményeit és a tanultakat elmélyítse és alkalmazhatóvá tegye a gyakorlatban. A szupervíziós csoportok párhuzamosan folynak a képzéssel.

Intervízió (Peer csoport) - 16 óra
Az intervízió egy kollegiális támogató csoport. Lehetőséget nyújt arra, hogy a csoporttagok kölcsönösen támogassák egymást a képzés során, esetmegbeszélést folytassanak, illetve a “TMF” szakirodalmat együtt dolgozzák fel. Az interviziós csoportok önszerveződőek, és a képzéssel párhuzamosan folynak, és bármilyen kommunikációra alkalmas térben megoldható.

Gyakorló tréning - 16 óra
A résztvevőknek önálló szervezésű gyakorló tréning folyamatot (moderációt vagy facilitálást) kell végigvinniük a kurzus befejezéséig, párhuzamosan a moduláris képzéssel. A gyakorló folyamat időbeli felosztását a tematikának megfelelően a képzőkkel egyeztetik a résztvevők.
A gyakorló folyamat és a szupervízió, valamint az intervízió befejezése nélkül a tanúsítvány nem adható ki. A gyakorló tréning helyszínét a témától függően szabadon választhatja meg a résztvevő.

Esettanulmány - folyamatanalízis
Az esettanulmány annak a folyamatnak a bemutatása, ami a kiindulási helyzettől, a konkrét folyamatról (résztvevők tanulási folyamata), valamint gyakorló tréning folyamat zárásáról szól. A tanulmány két fő részből áll: 1) saját tréneri (moderátori, facilitátori) munka bemutatása; 2) reflexió a saját folyamatra. Az esettanulmányt két héttel az 5. modul előtt le kell adni elbírálásra.