Ajánló
Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés 2018. nyarán. A résztvevő a workshopon saját élményen keresztül, a gyakorlatban tapasztalja meg az élménypedagógia hatását az outdoor tréning során.
Tovább
Business és Life Coach Képzés

Business és Life Coach Képzés

Budapesten 2019. október 11-től Önismereti, gyakorlatorientált coach képzés!
Tovább
Online jelentkezés
A jelentkezéshez kattintson ide.

Business és Life Coach Képzés

Rendszerszemléletű - Folyamatorientált - Kapcsolatközpontú

Budapesten: 2019. október 11-től 2020. március 14-ig

 

 

A Business Coach és Life Coach képzésünknek új honlapot hoztunk létre, az acoaching.hu-t.

Az üzleti és magánéletben egyaránt fontos - különösen a válságtól hangos időkben - az egyén folyamatos magas teljesítménye, a megújulás képessége, és alkalmazkodás a változó kihívásokhoz. A coaching mindezen - személyes és szakmai - változási folyamatok támogatását szolgáló eszköz.

A coaching művészete több a módszerek és eszközök alkalmazásánál az adott szituációban. Olyan tartást, tudást és cselekvést igényel, mely mélyen a személyiség belsejében gyökerezik és a személyiség erejével hat. Egy jó coachnak jártasnak kell lennie nem csak a gazdasági-szervezeti világban, hanem az emberi kapcsolatok szövevényében, a “soft” területeken is, vagyis kimagasló érzelmi és társas intelligenciával kell rendelkeznie.

Képzésünkön olyan gyakorlati ismereteket adunk át, ami révén a leendő coach speciális ismeretekre és jártasságra tesz szert, ahhoz, hogy professzionálisan elősegítse a coacholt ügyfélnek a változási folyamatait. Mindehhez a képzés hangsúlyos önismereti jellege a leendő coach személyiségét, belső tartását és coach-identitását fejleszti. A képzés során átélt élmény, tapasztalat, személyes tudássá alakul!
Kiképző szakembereink több éves és több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a felnőttképzés különböző területén, mint pl. coach- és szupervízorképzés, vezetőképzés. Munkatársaink gyakorlattal rendelkeznek a vállalati és szervezeti életben, ahol különféle vezetői pozíciókat töltenek, és töltöttek be.

A világot alakító trendeket figyelemmel kísérve képzésünk know-how-ja a németországi coaching piacot meghatározó DGSv (Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V.) által akkreditált intézményektől származik. 
 

A képzés eredménye

 • Kialakul a résztvevő coach identitása, stílusa és profilja.
 • Különböző coaching modellek mentén tanul meg coacholni.
 • Változatos intervenciók mentén a kitűzött céloknak megfelelően professzinálisan kíséri coacholt klienst.
 • A résztvevő ön- és emberismerete mélyül, fejlődik reflektív és intervenciós képessége, érzelmi és társas intelligenciája, ezért a fejlesztés iránti érzékenysége finomhangolódik.
 • A képzésben résztvevő vezető coach szemlélettel és eszköztárral bővíti vezetési repertoárját.
 • A képzés során a pszichodráma, a neurolingvisztikus programozás (NLP) és a tranzakcióanalízis coachingban alkalmazható eszközeit ismeri meg.
 • Visszajelzést kap az elért fejlődéséről. 
   

Képzési koncepció

 • A képzés teljes mértékben a saját élményű gyakorlatra és tapasztalatra épül (learning by doing, experimental learning)
 • Konkrét helyzetekből, esetekből indulunk ki, azokkal dolgozunk, és azokon keresztül tanulunk.
 • Tanulási folyamatmodellünk: Cselekedni - Megtapasztalni - Észlelni – Megérteni – Megoldást találni – Cselekedni
 • Az elmélet és a gyakorlat integrációját segítjük elő a reflexiókkal, így válik bensővé, személyes tudássá a tapasztalat.
 • A résztvevőt az önmegfigyelése és a visszajelzések révén juttatjuk el a sikeres coach identitáshoz.
 • Ez a saját viselkedési minták felismerését, és azok megváltoztatását jelenti – ha én nem változom, másnak sem fogok tudni segíteni a változásban.
 • Képzésünkön az észlelési horizont (a láthatatlant, a felszín alattit meglátni) és az intervenciós készség (ami spontán és kreatív) a személyiség fejlődésével tökéletesedik.
 • A tanulási folyamathoz törvényszerűen hozzátartoznak az elkövetett hibák, megélt sikertelenségek és kudarcok szintén fontos tapasztalatok (a tökéletes élet nemcsak tökéletes pillanatokból áll).
 • A képzés folyamat-, rendszerorientált, kapcsolatközpontú és csoportdinamikai alapokon nyugszik.
   

Kiknek ajánljuk a képzést?

 • Akik professzionális üzleti környezetben akarnak coacholni;
 • Akik az egyént rendszerszemlélettel, folyamatorientáltan akarnak coacholni;
 • Akik karrierjükben előmenetelt terveznek;
 • Vezetőknek, akik vezetői repertoárjukat a coaching profillal szeretnék bővíteni;
 • HR-területen dolgozóknak;
 • Trénereknek, szervezetfejlesztési tanácsadóknak, pszichoterapeutáknak, tanácsadóknak.
   

Tartalmi felépítés - Időpontok

A képzés különböző munkaformák, a tréning, workshop, gyakorló coaching, szupervízió és intervíziós csoport dinamikus váltakozására épül. A váltakozó munkaformák és tanulási módok garantálják a több szintű tanulást, racionális és emocionális szinten egyaránt. Így valósulhat meg a megszerzett tudás azonnali alkalmazhatósága.
A résztvevő a workshopon a coach mesterséget és a hozzátartozó eszköztárat tanulhatja meg. A tréningen visszajelzéseket kap saját viselkedési mintáira, elsajátítja a coach érzelmi és szociális kompetenciákat. A gyakorló coachingban két önálló coaching folyamatot visz végig, aminek a tapasztalatait szupervízióban dolgozza át. A résztvevőkből szerveződő intervíziós csoport a képzés teljes ideje alatt kollegiális támogatást nyújt.

A workshopokat 2 kiképző, a tréninget 2 illetve 4 kiképző tréner tartja. A tréning bentlakásos.

A 2018-ban induló képzések időpontjai: 

Modul  Téma 

Képzési óra - nap 

Budapest 2019 ősz
1. Orientáció: a kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig
WORKSHOP (WS)
20 - 2 okt. 11-12.
2. A Coach érzelmi és társas kompetenciái
- csoportdinamikai sensitivity tréning (önismeret)
TRÉNING (T)
42 - 5 okt. 16-20.
3. Ügyfélszerzés és az első coaching ülés (WS) 20 - 2 nov. 15-16.
4. Intervenciók és eszközök a coachingban (WS) 20 - 2 dec. 13-14.
5. A coach profilja, stílusa és eszközei (modellek és módszerek) (WS) 20 - 2 jan. 17-18.
6. A coaching folyamat sikeres befejezése, vizsga (WS) 10 - 1 márc. 14.
7. Szupervizió - csoportos  28 óra nov.-től
  Gyakorló coaching - 3 folyamat min. 6 üléses folyamat (1 ülés=60’) 28 óra nov.-től
  Intervízió - peer csoport 12 óra nov.-től
  Egy képzési óra 45 perc. Összesen: 200 -18  

A modulok részletes tartalma itt olvasható.
 

Képzés elismerése, oklevél

 • A képzés elvégzéséről az oklevelet az In Dynamics Consulting Kft. adja ki. A megszerzett képesítés neve: “Business és Life Coach”. 
 • A coach képzés megfelel az DGSv, ICF, EMCC, ESA, ECA coach kompetencia elvárásainak.
 • A 2. modul, a csoportdinamikai sensitivity tréning beszámítható a csoportdinamikai tréner képzés részeként (CSODA - DGGO) és a Tréner, Moderátor és Facilitátor képzésbe.
 • Az oklevelet az a résztvevő kapja meg, aki a teljes képzésen részt vesz (képzési idő 10%-nál nem hiányzott többet, és a hiányzást bepótolta), elkészítette az esettanulmányt és azt a záróvizsga keretében sikeresen megvédte és eleget tett a gyakorló coaching, valamint a szupervízió feltételeinek.
   

Képzés részvételi díja

Regisztrációs díj:

A képzésre való jelentkezést követően három napon belül 50 000 Ft összegű regisztrációs díj fizetendő az In Dynamics Consulting Kft. (Szolgáltató) 10700457-69235724-51100005 (CIB Bank) bankszámlájára. A jelentkezést követően három napon belül a Szolgáltató számlát állít ki a befizetett regisztrációs díjról és a fizetendő képzési díjról, a jelentkezés a képzési díj befizetésével véglegesedik, és ezzel jön létre a felek között a képzési szerződés (kivéve ha a felek külön írásos képzési szerződést írnak alá, mely esetben a képzési szerződés annak aláírásával jön létre). A regisztrációs díjat a jelentkezéstől való elállás, vagy a képzési díj meg nem fizetése esetén nem térítjük vissza, és nem jár vissza a regisztrációs díj akkor sem, ha a képzési szerződés utóbb bármilyen okból megszűnik.

A képzés ára:

 • A képzés ára: 750 000 + ÁFA Ft, (ami magában foglalja az 50 000 Ft-os regisztrációs díjat)
 • Magánszemélyek részére kedvezményt adunk:
  – magánszemély részére a képzés kedvezményes ára: bruttó 550 000 Ft, (ami magában foglalja az 50 000 Ft-os regisztrációs díjat)
  – valamint tanároknak, szociális munkásoknak, ápolóknak, nappali tagozatos diákok és nyugdíjasok részére a képzés kedvezményes ára: bruttó 390 000 Ft, (ami magában foglalja az 50 000 Ft-os regisztrációs díjat).
  Kedvezményt egyéni elbírálás alapján adunk.

A tréning (2. modul) bentlakásos, a szállás és ellátás költségeit a képzési ár nem tartalmazza (összesen 55.000 Ft, ezt a helyszínen kell fizetni).
 

Jelentkezés feltételei

 • felvételi beszélgetésen való megfelelés

Jelentkezés és kapcsolat

Kapcsolat: Snír Péter
E-mailben: info@acoaching.hu
Telefon: +36 30 535 5454
Online üzenet küldés itt.
Online jelentkes itt

 

Képzők

Snír Péter - Tréner, coach, szupervízor (DGSv), szervezetfejlesztési tanácsadó, csoportdinamikai tréner (DGGO), pszichodráma asszisztens (MPE), hittanár, szociális munkás, óraadó egyetemi oktató (KRE Pszichológiai Intézet BA képzés, Szupervízor szakirányú továbbképzés). A Magyar Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület alapító elnöke. Bővebben itt

Szentpály-Juhász Imre - (a budapesti és győri képzés szupervízora) Alapvégzettsége teológus, a Testnevelési Egyetemen mentálhigiénés szakképzésen és pszichodráma vezetői képzésen vett részt, valamint elvégezte a Károli Egyetemen középiskolai pedagógus, a Német Pasztorálpszichológiai Társaság szupervizor-coach és a Magyar Családterápiás Egyesület családterápiás képzését. Bővebben itt.

Wiesner Edina - Tréner, coach (csoportok/team), gazdasági mediátor, természetgyógyász. Pedagógia szakos tanárként végzett. Munkatapasztalatának jelentős részét az üzleti és a közszférában szerezte, többek között nemzetközi projektekben és munkacsoportokban.Tagja a Pro-Mediare Gazdasági Mediációt támogató egyesületnek, valamint a Magyar Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület alapító tagja. Bővebben itt

Üzenjen nekünk:

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.