Ajánló
Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés 2016. július 22-24. között. A résztvevő a workshopon saját élményen keresztül, a gyakorlatban tapasztalja meg az élménypedagógia hatását az outdoor tréning során.
Tovább
Tréner, Moderátor és Facilitátor (TMF) Képzés

Tréner, Moderátor és Facilitátor (TMF) Képzés

2016. november 18-án indul egy éves trénerképzésünk Dr. Klaus Antons-szal, aki a 46 éves tréneri múltat tud magáénak és "A csoportdinamika gyakorlata" minden idők legsikeresebb tréneri kézikönyv szerzője.
Tovább
Online jelentkezés
A jelentkezéshez kattintson ide.

Business és Life Coach Képzés

Rendszerszemléletű - Folyamatorientált - Kapcsolatközpontú

Győrben: 2016. március 12-től
Szegeden: 2016. április 16-tól
Debrecenben: 2016. június 25-től

Budapesten: 2016. október 1-től

 

            A Business Coach és Life Coach képzésünknek új honlapot hoztunk létre, az acoaching.hu-t.

            Jöjjön el a Bevezetés a coachingba képzésünkre, ismerje meg képzési koncepciónkat és képzőinket! A részvétel regisztrációhoz kötött.

            Az üzleti és magánéletben egyaránt fontos - különösen a válságtól hangos időkben - az egyén folyamatos magas teljesítménye, a megújulás képessége, és alkalmazkodás a változó kihívásokhoz. A coaching mindezen - személyes és szakmai - változási folyamatok támogatását szolgáló eszköz.

        A coaching művészete több a módszerek és eszközök alkalmazásánál az adott szituációban. Olyan tartást, tudást és cselekvést igényel, mely mélyen a személyiség belsejében gyökerezik és a személyiség erejével hat. Egy jó coachnak jártasnak kell lennie nem csak a gazdasági-szervezeti világban, hanem az emberi kapcsolatok szövevényében, a “soft” területeken is, vagyis kimagasló érzelmi és társas intelligenciával kell rendelkeznie.

           Képzésünkön olyan gyakorlati ismereteket adunk át, ami révén a leendő coach speciális ismeretekre és jártasságra tesz szert, ahhoz, hogy professzionálisan elősegítse a coacholt ügyfélnek a változási folyamatait. Mindehhez a képzés hangsúlyos önismereti jellege a leendő coach személyiségét, belső tartását és coach-identitását fejleszti. A képzés során átélt élmény, tapasztalat, személyes tudássá alakul!
Kiképző szakembereink több éves és több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a felnőttképzés különböző területén, mint pl. coach- és szupervízorképzés, vezetőképzés. Munkatársaink gyakorlattal rendelkeznek a vállalati és szervezeti életben, ahol különféle vezetői pozíciókat töltenek, és töltöttek be.

        A világot alakító trendeket figyelemmel kísérve képzésünk know-how-ja a németországi coaching piacot meghatározó DGSv (Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V.) által akkreditált intézményektől származik. 
 

A képzés eredménye

 • Kialakul a résztvevő coach identitása, stílusa és profilja.
 • Különböző coaching modellek mentén tanul meg coacholni.
 • Változatos intervenciók mentén a kitűzött céloknak megfelelően professzinálisan kíséri coacholt klienst.
 • A résztvevő ön- és emberismerete mélyül, fejlődik reflektív és intervenciós képessége, érzelmi és társas intelligenciája, ezért a fejlesztés iránti érzékenysége finomhangolódik.
 • A képzésben résztvevő vezető coach szemlélettel és eszköztárral bővíti vezetési repertoárját.
 • A képzés során a pszichodráma, a neurolingvisztikus programozás (NLP) és a tranzakcióanalízis coachingban alkalmazható eszközeit ismeri meg.
 • Visszajelzést kap az elért fejlődéséről. 
   

Képzési koncepció

 • A képzés teljes mértékben a saját élményű gyakorlatra és tapasztalatra épül (learning by doing, experimental learning)
 • Konkrét helyzetekből, esetekből indulunk ki, azokkal dolgozunk, és azokon keresztül tanulunk.
 • Tanulási folyamatmodellünk: Cselekedni - Megtapasztalni - Észlelni – Megérteni – Megoldást találni – Cselekedni
 • Az elmélet és a gyakorlat integrációját segítjük elő a reflexiókkal, így válik bensővé, személyes tudássá a tapasztalat.
 • A résztvevőt az önmegfigyelése és a visszajelzések révén juttatjuk el a sikeres coach identitáshoz.
 • Ez a saját viselkedési minták felismerését, és azok megváltoztatását jelenti – ha én nem változom, másnak sem fogok tudni segíteni a változásban.
 • Képzésünkön az észlelési horizont (a láthatatlant, a felszín alattit meglátni) és az intervenciós készség (ami spontán és kreatív) a személyiség fejlődésével tökéletesedik.
 • A tanulási folyamathoz törvényszerűen hozzátartoznak az elkövetett hibák, megélt sikertelenségek és kudarcok szintén fontos tapasztalatok (a tökéletes élet nemcsak tökéletes pillanatokból áll).
 • A képzés folyamat-, rendszerorientált, kapcsolatközpontú és csoportdinamikai alapokon nyugszik.
   

Kiknek ajánljuk a képzést?

 • Akik professzionális üzleti környezetben akarnak coacholni;
 • Akik az egyént rendszerszemlélettel, folyamatorientáltan akarnak coacholni;
 • Akik karrierjükben előmenetelt terveznek;
 • Vezetőknek, akik vezetői repertoárjukat a coaching profillal szeretnék bővíteni;
 • HR-területen dolgozóknak;
 • Trénereknek, szervezetfejlesztési tanácsadóknak, pszichoterapeutáknak, tanácsadóknak.
   

Tartalmi felépítés - Időpontok

        A képzés különböző munkaformák, a tréning, workshop, gyakorló coaching, szupervízió és intervíziós csoport dinamikus váltakozására épül. A váltakozó munkaformák és tanulási módok garantálják a több szintű tanulást, racionális és emocionális szinten egyaránt. Így valósulhat meg a megszerzett tudás azonnali alkalmazhatósága.
A résztvevő a workshopon a coach mesterséget és a hozzátartozó eszköztárat tanulhatja meg. A tréningen visszajelzéseket kap saját viselkedési mintáira, elsajátítja a coach érzelmi és szociális kompetenciákat. A gyakorló coachingban két önálló coaching folyamatot visz végig, aminek a tapasztalatait szupervízióban dolgozza át. A résztvevőkből szerveződő intervíziós csoport a képzés teljes ideje alatt kollegiális támogatást nyújt.

A workshopokat 2 kiképző, a tréninget 2 illetve 4 kiképző tréner tartja. A tréning bentlakásos.

A 2016-ban induló képzések időpontjai: 

Modul  Téma 

Képzési óra - nap 

Budapest Szeged Debrecen
1. Orientáció: a kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig
WORKSHOP (WS)
9 - 1 okt. 01. ápr.16. jún. 25.
2. A Coach érzelmi és társas kompetenciái
- csoportdinamikai sensitivity tréning (önismeret)
TRÉNING (T)
42 - 5 2017.febr. 22-26. ápr. 20-24. jún. 29 – júl. 3.
3. Ügyfélszerzés és az első coaching ülés (WS) 18 - 2 nov. 11. máj. 20-21. aug. 26-27.
4. Intervenciók és eszközök a coachingban (WS) 18 - 2 dec. 9-10. júni. 25-26. szept. 30. – okt. 1.
5. A coach profilja, stílusa és eszközei (modellek és módszerek) (WS) 18 - 2 jan. 27-28. aug. 26-27. nov. 4-5.
6. A coaching folyamat sikeres befejezése, vizsga (WS) 9 - 1 márc. 4. szept. 24. dec. 10.
7. Szupervizió - csoportos  20 óra márc.-tól ápr.-tól júl.-tól
  Gyakorló coaching - 2 folyamat min. 6 üléses folyamat (1 ülés=60’) 16 óra márc.-tól máj.-tól aug.-tól
  Intervízió - peer csoport 10 óra márc-tól
 
ápr.-tól júl.-tól
  Egy képzési óra 45 perc. Összesen: 160 -17      

A modulok részletes tartalma itt olvasható.
 

Képzés elismerése, oklevél

 • A képzés elvégzéséről az oklevelet az In Dynamics Consulting Kft. adja ki. A megszerzett képesítés neve: “Business és Life Coach”. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXVII. tv. hatálya alá nem tartozó, a hatályon kívül helyezett 2001. évi CI tv. alapján akkreditált képzés. A képzés akkreditációs száma: PL-7435, érvényessége 2016-ig. 
 • A coach képzés megfelel az DGSv, ICF, EMCC, ESA, ECA coach kompetencia elvárásainak.
 • A 2. modul, a csoportdinamikai sensitivity tréning beszámítható a csoportdinamikai tréner képzés részeként (CSODA - DGGO).
 • A résztvevő kiegészítő tréneri képzéssel (129 órás) Tréner, Moderátor és Facilitátor tanúsítványt kap.
 • Az oklevelet az a résztvevő kapja meg, aki a teljes képzésen részt vesz (képzési idő 10%-nál nem hiányzott többet, és a hiányzást bepótolta), elkészítette az esettanulmányt és azt a záróvizsga keretében sikeresen megvédte és eleget tett a gyakorló coaching, valamint a szupervízió feltételeinek.
   

Képzés részvételi díja

A képzésre való jelentkezést követően három napon belül 20 000 Ft összegű regisztrációs díj fizetendő az In Dynamics Consulting Kft. (Szolgáltató) 10700457-69235724-51100005 (CIB Bank) bankszámlájára. A jelentkezést követően három napon belül a Szolgáltató számlát állít ki a befizetett regisztrációs díjról és a fizetendő képzési díjról, a jelentkezés a képzési díj befizetésével véglegesedik, és ezzel jön létre a felek között a képzési szerződés (kivéve ha a felek külön írásos képzési szerződést írnak alá, mely esetben a képzési szerződés annak aláírásával jön létre). A regisztrációs díjat a jelentkezéstől való elállás, vagy a képzési díj meg nem fizetése esetén nem térítjük vissza, és nem jár vissza a regisztrációs díj akkor sem, ha a képzési szerződés utóbb bármilyen okból megszűnik.

A képzés ára:

 • A képzés ára: 750 000 + ÁFA Ft, (ami magában foglalja a 20 000 Ft-os regisztrációs díjat)
 • Magánszemélyek részére kedvezményt adunk:
  – magánszemély részére a képzés kedvezményes ára: bruttó 550 000 Ft, (ami magában foglalja a 20 000 Ft-os regisztrációs díjat)
  – valamint tanároknak, szociális munkásoknak, ápolóknak, nappali tagozatos diákok és nyugdíjasok részére a képzés kedvezményes ára: bruttó 390 000 Ft, (ami magában foglalja a 20 000 Ft-os regisztrációs díjat).

A tréning (2. modul) bentlakásos, a szállás és ellátás költségeit a képzési ár nem tartalmazza (összesen 55.000 Ft, ezt a helyszínen kell fizetni).
 

Jelentkezés feltételei

 • felvételi beszélgetésen való megfelelés
   

Jelentkezés és kapcsolat

Kapcsolat: Snír Péter
E-mailben: info@acoaching.hu
Telefon: +36 30 535 5454
Online üzenet küldés itt.
Online jelentkes itt

 

Képzők

Sebőkné Bodnár Valéria - Pszichológia és pedagógia szakon végzett. Munkatapasztalatának egy részét pedagógusként és oktatóként szerezte. Tíz évig saját munkaerő kölcsönző cégét vezette. Jelenleg pszichoterapeutaként, trénerként és coachként dolgozik. Képzett hipnoterapeuta, relaxációs és kognitív viselkedés terapeuta, valamint NLP Master Practitioner. Bővebben itt

Snír Péter - Tréner, coach, szupervízor (DGSv), szervezetfejlesztési tanácsadó, csoportdinamikai tréner (DGGO), pszichodráma asszisztens (MPE), hittanár, szociális munkás, óraadó egyetemi oktató (KRE Pszichológiai Intézet BA képzés, Szupervízor szakirányú továbbképzés). A Magyar Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület alapító elnöke. Bővebben itt

Wiesner Edina - Tréner, coach (csoportok/team), gazdasági mediátor, természetgyógyász. Pedagógia szakos tanárként végzett. Munkatapasztalatának jelentős részét az üzleti és a közszférában szerezte, többek között nemzetközi projektekben és munkacsoportokban.Tagja a Pro-Mediare Gazdasági Mediációt támogató egyesületnek, valamint a Magyar Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület alapító tagja. Bővebben itt

Wiesner Erzsébet – (a budapesti képzés szupervízora) elsőként végzett magyar dipl.szupervizor, tanszupervizor, coach, mentálhigiénés szakember, tanár. A KRE Szupervizor Szakirányú Továbbképzésének egyik alapító, szenior szupervizora, kiképző oktatója. A Magyar Szupervizorok és Szupervizor -Coachok Társaságának alapító tagja.
Több publikáció szerzője szupervízió témában. www.szupervizio.hu . Bővebben itt.

Marosszéki Emese - (a debreceni képzés szupervízora) Bővebben itt.

Üzenjen nekünk:

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.