Ajánló
Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés 2018. nyarán. A résztvevő a workshopon saját élményen keresztül, a gyakorlatban tapasztalja meg az élménypedagógia hatását az outdoor tréning során.
Tovább
Business és Life Coach Képzés

Business és Life Coach Képzés

Budapesten 2019. október 11-től Önismereti, gyakorlatorientált coach képzés!
Tovább
Online jelentkezés
A jelentkezéshez kattintson ide.

Teamfejlesztés

        A szervezetek eredményessége nem csak a sikeres vezetőktől, hanem a vezetőket körülvevő, és a szervezet egészét alkotó kisebb-nagyobb teamek teljesítményétől függ.

         A teamek olyan társas rendszerek, amelyek egy közös komplex munka vagy feladat elvégzése céljából jönnek létre, ahol az eredményesség többek között a tagok együttműködő képességének függvénye. Attól még nem team a team, hogy egy feladatra x számú emberből álló csoport alakul. Ahhoz, hogy a csoport együttműködésre képes teammé váljon, szükségszerűen keresztül kell menjen a csoportdinamikai folyamatokon. Ennek hiányában a team stagnál, a munka nem halad a terveknek és elvárásoknak megfelelően. A munkaképesség kialakítására időt kell szánni, és nem csak azzal, hogy a tárgyi szintre (a mit-re és hogyan-ra és ezeknek az irányítására), hanem (munka) kapcsolatok szintjére (és befolyásolására) is reflektálni kell a siker érdekében.

        A kialakult csoportdinamikai légkör hatással van a teamtagok viselkedésére, teljesítőképességére, motivációjukra, és teamhez való lojalitásukra. 

Team-fejlesztési munkáinkban három szinten dolgozunk:

 • tárgyi szinten (célok, megvalósítás, erőforrások - mit, hogy ki, mikor, hol kérdéseket érintő témák)
 • egyéni szinten: az egyén szerepe, nehézségei, motivációja, készségei; ki vagyok a teamben; hogyan hatok másokra; hogyan befolyásolom a teamet és a teamtagokat; hogyan hatnak ők rám; kapcsolatteremtés, teamhez tartozás, elköteleződés stb.
 • team szintjén: hogyan alakul a team; mitől lesz munkaképes - együttműködő; milyen team szintű konfliktusok vannak, és hogyan oldjuk meg; teamszintű problémamegoldás; közös döntéshozatal; a team tanuló képessége; hatalom gyakorlása és formái a teamben, a teamhez való tartozás és lojalitás; normák, szabályok és tabuk; kimagasló teljesítmény, stb.

        A team eredményességét a láthatatlan, felszín alatti folyamatok befolyásolják - ezekre reflektálunk és a gátló rutinú viselkedéseket tudatosítva új viselkedések elsajátítását támogatjuk. 

A kimagaslóan teljesítő teamek jelenkori kihívásai - témák a team fejlesztéséhez:

 • Célok és értékek egyértelmű definiálása
 • Döntéshozatali folyamatok kidolgozása, kockázatvállalás
 • Személyközi kapcsolatok és kommunikáció fejlesztése (a különböző nyelvet beszélő tagok egymást megértsék.)
 • Együttműködés és konfliktus menedzsment
 • Problémamegoldó képesség fejlesztése
 • Önszerveződés és Empowerment - a teamtagok felhatalmazása az önálló cselekvésre
 • Elismerés és értékelés kultúra kialakítása
 • Folyamatos változás kezelése és innováció
 • Külső és belső hálózatépítés
 • Teamen belüli diverzitás, heterogénitás, mint erőforrás
 • Tanulóképesség, reflexivitás fejlesztése
 • Folyamatszemlélet és erőforrás központúság


Az Ön haszna:

 • megbízhat munkatársaiban, és ők is megbíznak egymásban, munkatársai állandó felügyelet és nyomásgyakorlás nélkül is kimagaslóan teljesítenek;
 • számíthat a kreativitásukra, kezdeményező készségükre, mivel képesek az önirányításra;
 • érzelmileg stabilak és jól terhelhetőek, mivel tudják, hogy a felmerülő konfliktusok és azok kezelése a közös munkát előre viszi;
 • véleményük és tudásuk legjavát adják, mivel a rájuk bízott munkát sajátjukként kezelik és lojálisak;
 • monitorozzák saját eredményeiket, képesek a korrekcióra, mivel tudják a reflektálás képessége minőségi munkát eredményez.


         Nem minden csoport team, de minden team csoport. A teamekre ugyanazok a csoportdinamikai törvényszerűségek vonatkoznak, mint a csoportokra.

Szolgáltatásainkról még itt olvashat: