Ajánló
Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés 2018. nyarán. A résztvevő a workshopon saját élményen keresztül, a gyakorlatban tapasztalja meg az élménypedagógia hatását az outdoor tréning során.
Tovább
Business és Life Coach Képzés

Business és Life Coach Képzés

Budapesten 2019. október 11-től Önismereti, gyakorlatorientált coach képzés!
Tovább
Online jelentkezés
A jelentkezéshez kattintson ide.

Tréner, Moderátor és Facilitátor (TMF) Képzés

Most választható kiegészítő Outdoor, Kiscsoportos és Nagycsoportos facilitálás képzéssel! 

Budapesten: 2018. október 5-től

Gyere el nyílt napunkra!

Most személyesen tanulhat Dr. Klaus Antons-tól, aki a németországi tréningszakma kialakulásának egyik meghatározó személyisége
“A csoportdinamika gyakorlata” című könyve több ezer tréner alapkönyve, 2006-ban magyarul is megjelent. 

A tréner szakmaisága több, mint csak módszerek, eszközök és gyakorlatok alkalmazása. Fontosnak tartjuk, hogy képzésünkön a leendő trénernek (facilitátornak, moderátornak) kialakuljon az a szakmai tartása és személyes tudása, amely révén nem technokrataként hat, hanem a saját személyiségével is dolgozik.

Amitől kivételes a képzésünk:

 • Képzésünk felépítésében nagy hangsúlyt kap az önismeret és emberismeret (2. modul), melyet csoportdinamikai módszerrel fejlesztünk. E módszer megegyezik Kurt Lewin eredeti koncepciójával, aki a tréning módszer atyja.
 • A szakma lényegét tanítjuk: a tréningtervezést (dizájn) és a hatékony intervenciókat a kivitelezésben. Nem tréningtematikákat tanítunk, mint pl. konfliktuskezelés 4 órában (véleményünk szerint ez technokratasághoz vezet, ugyanis, ha a trénernek nincs érzéke pl. a konfliktusokhoz, akkor csak információt ad át, de nem tudja azt megtanítani).
 • A résztvevők valós gyakorló tréninget valós résztvevőknek tartanak - amiért honoráriumot is kérhetnek. Mindezt minőségbiztosítás mellett teszik.
 • A tréninget Dr. Klaus Antons, Snír Péter és Wiesner Edina trénerek vezetik, akik a DGGO (Német Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület) csoportdinamikai trénerei és tagjai, amely szervezet Európa egyik legrégebbi (1967) tréner képzőintézményének számít.

A képzés eredménye

 • Kialakul és megerősödik a résztvevő tréner identitása, stílusa és profilja.
 • Megtanul ügyfeleket akvirálni és azok igényének megfelelően programajánlatot tenni és a tréninget (moderálást/facilitásást) magas fokon kivitelezni.
 • Különböző tréning tematikákban képes tréninget tartani.
 • Változatos intervenciók mentén a kitűzött céloknak megfelelően professzionálisan vezeti a tréninget, moderációt vagy facilitálást.
 • A résztvevő önismerete és emberismerete mélyül, fejlődik reflektív és intervenciós képessége, érzelmi és társas intelligenciája.
 • A képzésben résztvevő vezető képes lesz értekezleteket eredményesen moderálni.

Képzési koncepció

 • A képzés teljes mértékben a saját élményű gyakorlatra és tapasztalatra épül (tapasztalati és kísérletező tanulás, learning by doing, experimental learning)
 • Tanulási folyamatmodellünk: Cselekvés - Reflektálás/Tudatosítás - Elmélet - Integrálás
 • Az elmélet és a gyakorlat integrációját segítjük elő a reflexiókkal, így válik bensővé, személyes tudássá a tapasztalat.
 • A résztvevőt az önmegfigyelése és a visszajelzések révén juttatjuk el a sikeres tréner, moderátor és facilitátor identitáshoz.
 • Képzésünkön az eszközök átadásán túl nagy hangsúlyt fektetünk a személyiség fejlődésére, ami által tágul az észlelési horizont, növekszik a szerepflexibilitás és ezáltal bővül az intervenciós készség (spontán és kreatív)
 • A tanulási folyamathoz törvényszerűen hozzátartoznak az elkövetett hibák, megélt sikertelenségek és kudarcok szintén fontos tapasztalatok. 

Kiknek ajánljuk a képzést?

 • Akik üzleti és non-profit környezetben akarnak trénerként, moderátorként, vagy facilitátorként dolgozni.
 • Akik karrierjükben előmenetelt terveznek, váltanának.
 • HR-területen dolgozóknak.
 • Vezetőknek, akik professzionálisan szeretnék értekezleteiket moderálni és facilitálni.
 • Coachoknak, szervezetfejlesztési tanácsadóknak, pszichoterapeutáknak, üzleti tanácsadóknak.

Tartalmi felépítés - Időpontok

A képzés különböző munkaformák, a tréning, workshop, gyakorló tréning (moderálás és/vagy facilitálás), szupervízió és intervíziós csoport dinamikus váltakozására épül. A váltakozó munkaformák és tanulási módok garantálják a több szintű tanulást, racionális és emocionális szinten egyaránt. Így valósulhat meg a megszerzett tudás azonnali alkalmazhatósága.
A résztvevő a workshopokon a tréner, moderátor és/vagy facilitátor mesterséget és a hozzátartozó eszköztárat tanulhatja meg. A tréningen visszajelzéseket kap saját viselkedési mintáira, elsajátítja a tréner érzelmi és szociális kompetenciáit. A gyakorló tréningen egy 16 órás önálló tréning (moderáció, vagy facilitálási) folyamatot visz végig, aminek a tapasztalatait szupervízióban dolgozza fel. A résztvevőkből szerveződő intervíziós csoport a képzés teljes ideje alatt kollegiális támogatást nyújt.
A workshopokat téma és létszámfüggően 1-2 kiképző, a tréninget 4 kiképző tréner tartja. A tréning bentlakásos.

Modul Téma Képzési
óra - nap

Időpontok

 2018 

1.

 Orientáció: a kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig - workshop - Wiesner Edina

 A tréning értékesítési /marketing folyamat támogatása - mentorálás - csoportos coaching - Snír Péter

20 - 2

12 (3 alk.)    

okt. 5-6.
nov.-jan.

2.  A tréner érzelmi és társas kompetenciái
 - csoportdinamikai sensitivity tréning (önismereti tréning)  - Snír Péter, Wiesner Edina
42 - 5 okt.17-21.
3.

 Dizájn 1. - workshop - Snír Péter

 Dizájn 2. - workshop - Wiesner Edina

20 - 2

20 - 2

nov. 30.- dec 1.

jan. 18-19.

4.  Intervenciók - workshop - Klaus Antons 40 - 4 márc. 28-31.
5.  A tréning (moderáció, facilitálás) transzferje, kiértékelése és befejezése. Vizsga - Snír Péter és Wiesner Edina 10 - 1 jún. 1.
6.  Terepgyakorlat (gyakorló tréning, szupervízió, intervízió) ebből:    
           Szupervizió - csoportos  40 (8-10. alk.) dec-től
           Gyakorló tréning folyamat  16 (max. 4. alk.) jan-tól
           Intervízió - peer csoport  16 (4. alk.) dec-től
 

Összesen indoor TMF (1 képzési óra = 45 perc)

236 - 16  
7.  Választható kiegészítő modulok:     
   Kiscsoportos facilitálás - Snír Péter 20 - 2 szervezés alatt
   Nagycsoportos facilitálás - Snír Péter 20 - 2 szervezés alatt
    Outdoor modul - Sarló Emese, Szí Zsolt 30 - 3 szervezés alatt

A modulok részletes tartalma itt olvasható.

 

Képzés elismerése, tanúsítvány

A képzés elvégzéséről a tanúsítványt az In Dynamics Consulting Kft. adja ki. A megszerzett képesítés neve: “Tréner, moderátor és facilitátor”.   A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXVII. tv. hatálya alá nem tartozó, a hatályon kívül helyezett 2001. évi CI tv. alapján akkreditált képzés. A képzés akkreditációs száma: PL-8663, érvényessége 2017.

A 2. modul, a csoportdinamikai sensitivity tréning beszámítható a csoportdinamikai tréner képzés részeként (CSODA - DGGO).

A TMF képzésben végzettek részére a 2. modul Érzelmi és társas intelligencia tréning a Business és Life Coach képzésünk 2. moduljában elismerjük.

A tanúsítványt az a résztvevő kapja meg, aki a teljes képzésen részt vesz (képzési idő 10%-nál nem hiányzott többet, a hiányzást be kell pótolni), elkészítette az esettanulmányt és azt a záróvizsga keretében sikeresen megvédte és eleget tett a gyakorló tréning feltételeinek. 

Résztvevőik véleménye 

“Nagyon megdolgozta a lelkemet a tréner képzés, de megérte, úgy érzem, hogy a tréner én-em a szupervízión formálódott igazán. Azoknak ajánlom a képzést, akik már jelenleg is csoportokkal foglalkoznak, vagy azt irányítanak, esetleg a jövőben kívánnak ezzel foglalkozni, sok hasznos tudás, tapasztalás birtokába kerülhetnek. A képzés elvégzése óta mind az általam tartott tréningeken, csoportok kialakításában, szervezésében, mind a csoportokban való működésem kapcsán tudom kamatoztatni az ott tanultakat.”

dr. Esősi Krisztina, ügyvéd, coach, tréner

“A tréner képzés nekem a könyvből nem tanulható, saját élményként átélt tapasztalatokban adott a legtöbbet, önismereti és tréneri szinten is. Számomra a csoportdinamikai blokk és annak az egész képzésen jelen lévő hatása, együtt a szupervíziós alkalmakkal, olyan rétegeket mutatott meg, ahova máshogy nehéz eljutni és még nehezebb tudatosítani azt.
A saját magam és a tréningek résztvevőivel kapcsolatos érzékelés és reflexív működés tapasztalása, tanulása és tudatosítása volt a legnagyobb nyereségem ezen a képzésén. Ezt trénerként azóta is nap, mint nap átélem.”

Szí Zsolt, tréner - Active Training

“Nemcsak tudást, hanem bátorságot, és kapcsolatokat is kaptam a képzés során. Az egyik legnagyobb élményem a trénerré válás szupervíziós kísérésének folyamata volt, ami a tanulási folyamat során sok nehézségemmel segített megküzdeni. Ajánlom azoknak a képzést, akik egy sokszínű, átgondolt képzés során szeretnék kitolni saját határaikat, és a személyiségüket minél sokszínűbben használni a csoportok fejlődésének a szolgálatában.“

Bödecs Anna, pszichológus, coach, tréner

“A tréner személyiségem fejlesztését fontosnak tartottam, ebben sokat segített az 5 napos csoportdinamikai tréning. Itt tanultam meg a tűpontos figyelést, vagyis az interakciók során a másik reakcióira való tudatos figyelésben sokat fejlődtem, érzékenyedtem.

Magával ragadónak találtam a három tréner: Péter, Réka és Edina, valamint a vendégtréner Klaus Antons személyiségét és egyéniségét. Emellett a csoportos szupervíziót is nagyon szerettem. Fantasztikus élményt adott, és ott is tanultam új tréning és szupevíziós módszereket, eszközöket.

Az itt kapott tudást folyamatosan alkalmazom. A képzés után elkezdtem vállalkozóként is dolgozni és aktívan tréningeket tartok. Valamint a munkám során, HR Business Partnerként, amikor emberekkel vagyok interakcióban abszolút tudom használni a tanultakat, például a már korábban említett „tűpontos figyelést”.

A képzést azoknak ajánlom, akik nyitottak és szívesen kipróbálnák magukat a tréner szakmában.”

Dr. Papné Mátyus Éva, HR Business Partner, tréner

"A trénerképzés olyan elméleti és gyakorlati csoportvezetési alapokat adott, amelyeket hétről hétre be tudtam építeni a szervezetfejlesztői munkámba. Szívesen ajánlom másoknak, mivel nagyon jó arányban tartalmazza az elméleti, gyakorlati, csoportdinamikai, szupervíziós és egyéb módszereket.

Különösen tetszett a 2. modul, az 5 napos bentlakásos csoportdinamikai tréning (ilyenen azóta még egyszer részt vettem nyílt képzés formájában), mivel intenzív és (fájdalmasan) őszinte visszajelzéseket kaptam a saját működésemre vonatkozóan, amit addig még soha nem tapasztaltam meg. A másik dolog, pedig a két trénerünk, Edina és Péter személyes és szakmai hitelessége. Példaképpé váltak számomra!

Tartalmas, valóban nagyon sokat adó képzés, mind szakmailag, mind emberileg egy következő szintre lehet lépni általa."

Magyar Réka, szervezetfejlesztő, tréner 

Képzés részvételi díja

A képzésre való jelentkezést követően három napon belül 30.000 Ft összegű regisztrációs díj fizetendő az In Dynamics Consulting Kft. (Szolgáltató) 10700457-69235724-51100005 (CIB Bank) bankszámlájára. A jelentkezést követően három napon belül a Szolgáltató számlát állít ki a befizetett regisztrációs díjról és a fizetendő képzési díjról, a jelentkezés a képzési díj befizetésével véglegesedik, és ezzel jön létre a felek között a képzési szerződés (kivéve ha a felek külön írásos képzési szerződést írnak alá, mely esetben a képzési szerződés annak aláírásával jön létre). A regisztrációs díjat a jelentkezéstől való elállás, vagy a képzési díj meg nem fizetése esetén nem térítjük vissza, és nem jár vissza a regisztrációs díj akkor sem, ha a képzési szerződés utóbb bármilyen okból megszűnik.

 • A képzés ára: 925 000 Ft +  Áfa (ami magában foglalja a 30.000 Ft-os regisztrációs díjat) (+Outdoor modul díja: 140.000 Ft + Áfa)
 • Magánszemélyek részére kedvezményt adunk:
  – magánszemély részére a képzés kedvezményes ára: bruttó 675 000 Ft  (ami magában foglalja a 30.000 Ft-os regisztrációs díjat)  (+Outdoor modul díja: 105.000 Ft)
  – valamint tanároknak, szociális munkásoknak, ápolóknak, nappali tagozatos diákok és nyugdíjasok részére a képzés kedvezményes ára:  bruttó 480 000 Ft (ami magában foglalja a 30.000 Ft-os regisztrációs díjat)  (+Outdoor modul díja: 75.000 Ft) 

A 2. modul (önismereti tréning) bentlakásos, a szállás és ellátás költségeit a képzési ár nem tartalmazza (55.000 Ft).

Fizetési feltételek: a képzés díját egyösszegben, vagy modulonként az egyes modulok előtt átutalással fizetendő.

Jelentkezés feltételei

 • min. középfokú végzettség
 • felvételi beszélgetésen való megfelelés
 • regisztrációs díj befizetése

Jelentkezés és kapcsolat

Snír Péter
E-mailben: info (kukac) indynamics.hu
Telefon: +36 30 535 5454
Online jelentkezés itt!

Képzők

Dr. Klaus Antons - Csoportdinamikai tréner, tanszupervízor, coach, szervezetfejlesztő tanácsadó. Szociológiát és pszichológiát tanult. Pszichológiából doktorált. Korábbi klinikai tevékenysége mellett kutatott és egyetemeken előadott. A német csoport- és szervezetdinamikai egyesület (DGGO) kiképző csoportdinamikai trénere. A német szupervizori egyesület (DGSv) kiképző és tanszupervizora. Család és szociálterápiában képzet.
Jelenleg szabadúszó szervezetfejlesztési tanácsadó , felnőtképző, kiképző csoportdinamikai tréner (DGGO) és szupervízor - coach. Számos publikáció és könyv szerzője (pl. Csoportdinamikai gyakorlatok). Bővebben itt.

Snír Péter - Tréner, coach, szupervízor (DGSv), szervezetfejlesztési tanácsadó, csoportdinamikai tréner (DGGO), pszichodrámatista (MPE), hittanár, szociális munkás, óraadó egyetemi oktató (KRE Pszichológiai Intézet BA s MA képzés). A Magyar Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület alapító elnöke. Bővebben itt.

Wiesner Edina - Tréner, coach, gazdasági mediátor, csoportdinamikai társtréner, természetgyógyász. Pedagógia szakos tanárként végzett. Munkatapasztalatának jelentős részét az üzleti és a közszférában szerezte, többek között nemzetközi projektekben és munkacsoportokban.Tagja a Pro-Mediare Gazdasági Mediációt támogató egyesületnek, valamint a Magyar Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület alapító tagja. Bővebben itt.

Sarló Emese – Tréner, outdoor tréner, túravezető, okleveles rekreáció irányító. Végzettsége szerint tanító. Húsz éve dolgozik az outdoor és nyolc éve a tréning szakmában. Jelenleg az Aktív Tréning Magyarország Kft. ügyvezetője és vezetője trénere. Csapatfejlesztéssel, outdoor tréningekkel foglalkozik, szakterülete a tapasztalati tanulás, ezen belül az élménypedagógia. Tagja az Outdoor Munkáltatók Európai Szövetségének (EC-OE).

Dabis Réka - pszichológus, coach, tréner. Végzettsége szerint pszichológus, business és life coach, tréner és action learning facilitátor. Szakmai tapasztalatot szerzett egyetemisták és fiatal felnőttek személyiség fejlesztésében, illetve a lelki segítség nyújtás és a drogprevenció területén. Az elmúlt évek során részt vett több csoportdinamikai sensitivity tréningen és action learning facilitátori képzésen.

Üzenjen nekünk:

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.