Ajánló
Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés

Outdoor animátor - tréner képzés 2018. nyarán. A résztvevő a workshopon saját élményen keresztül, a gyakorlatban tapasztalja meg az élménypedagógia hatását az outdoor tréning során.
Tovább
Business és Life Coach Képzés

Business és Life Coach Képzés

Budapesten 2018. február 17-től Önismereti, gyakorlatorientált coach képzés!
Tovább
Online jelentkezés
A jelentkezéshez kattintson ide.

Tréner, Moderátor és Facilitátor (TMF) Képzés

Most választható kiegészítő Outdoor, Kiscsoportos és Nagycsoportos facilitálás képzéssel! 

Budapesten: 2018. február 16-tól

Gyere el nyílt napunkra!

Most személyesen tanulhat Dr. Klaus Antons-tól, aki a németországi tréningszakma kialakulásának egyik meghatározó személyisége
“A csoportdinamika gyakorlata” című könyve több ezer tréner alapkönyve, 2006-ban magyarul is megjelent. 

A tréner szakmaisága több, mint csak módszerek, eszközök és gyakorlatok alkalmazása. Fontosnak tartjuk, hogy képzésünkön a leendő trénernek (facilitátornak, moderátornak) kialakuljon az a szakmai tartása és személyes tudása, amely révén nem technokrataként hat, hanem a saját személyiségével is dolgozik.

Amitől kivételes a képzésünk:

 • Képzésünk felépítésében nagy hangsúlyt kap az önismeret és emberismeret (2. modul), melyet csoportdinamikai módszerrel fejlesztünk. E módszer megegyezik Kurt Lewin eredeti koncepciójával, aki a tréning módszer atyja.
 • A szakma lényegét tanítjuk: a tréningtervezést (dizájn) és a hatékony intervenciókat a kivitelezésben. Nem tréningtematikákat tanítunk, mint pl. konfliktuskezelés 4 órában (véleményünk szerint ez technokratasághoz vezet, ugyanis, ha a trénernek nincs érzéke pl. a konfliktusokhoz, akkor csak információt ad át, de nem tudja azt megtanítani).
 • A résztvevők valós gyakorló tréninget valós résztvevőknek tartanak - amiért honoráriumot is kérhetnek. Mindezt minőségbiztosítás mellett teszik.
 • A tréninget Dr. Klaus Antons, Snír Péter és Wiesner Edina trénerek vezetik, akik a DGGO (Német Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület) csoportdinamikai trénerei és tagjai, amely szervezet Európa egyik legrégebbi (1967) tréner képzőintézményének számít.

A képzés eredménye

 • Kialakul és megerősödik a résztvevő tréner identitása, stílusa és profilja.
 • Megtanul ügyfeleket akvirálni és azok igényének megfelelően programajánlatot tenni és a tréninget (moderálást/facilitásást) magas fokon kivitelezni.
 • Különböző tréning tematikákban képes tréninget tartani.
 • Változatos intervenciók mentén a kitűzött céloknak megfelelően professzionálisan vezeti a tréninget, moderációt vagy facilitálást.
 • A résztvevő önismerete és emberismerete mélyül, fejlődik reflektív és intervenciós képessége, érzelmi és társas intelligenciája.
 • A képzésben résztvevő vezető képes lesz értekezleteket eredményesen moderálni.

Képzési koncepció

 • A képzés teljes mértékben a saját élményű gyakorlatra és tapasztalatra épül (tapasztalati és kísérletező tanulás, learning by doing, experimental learning)
 • Tanulási folyamatmodellünk: Cselekvés - Reflektálás/Tudatosítás - Elmélet - Integrálás
 • Az elmélet és a gyakorlat integrációját segítjük elő a reflexiókkal, így válik bensővé, személyes tudássá a tapasztalat.
 • A résztvevőt az önmegfigyelése és a visszajelzések révén juttatjuk el a sikeres tréner, moderátor és facilitátor identitáshoz.
 • Képzésünkön az eszközök átadásán túl nagy hangsúlyt fektetünk a személyiség fejlődésére, ami által tágul az észlelési horizont, növekszik a szerepflexibilitás és ezáltal bővül az intervenciós készség (spontán és kreatív)
 • A tanulási folyamathoz törvényszerűen hozzátartoznak az elkövetett hibák, megélt sikertelenségek és kudarcok szintén fontos tapasztalatok. 

Kiknek ajánljuk a képzést?

 • Akik üzleti és non-profit környezetben akarnak trénerként, moderátorként, vagy facilitátorként dolgozni.
 • Akik karrierjükben előmenetelt terveznek, váltanának.
 • HR-területen dolgozóknak.
 • Vezetőknek, akik professzionálisan szeretnék értekezleteiket moderálni és facilitálni.
 • Coachoknak, szervezetfejlesztési tanácsadóknak, pszichoterapeutáknak, üzleti tanácsadóknak.

Tartalmi felépítés - Időpontok

A képzés különböző munkaformák, a tréning, workshop, gyakorló tréning (moderálás és/vagy facilitálás), szupervízió és intervíziós csoport dinamikus váltakozására épül. A váltakozó munkaformák és tanulási módok garantálják a több szintű tanulást, racionális és emocionális szinten egyaránt. Így valósulhat meg a megszerzett tudás azonnali alkalmazhatósága.
A résztvevő a workshopokon a tréner, moderátor és/vagy facilitátor mesterséget és a hozzátartozó eszköztárat tanulhatja meg. A tréningen visszajelzéseket kap saját viselkedési mintáira, elsajátítja a tréner érzelmi és szociális kompetenciáit. A gyakorló tréningen egy 16 órás önálló tréning (moderáció, vagy facilitálási) folyamatot visz végig, aminek a tapasztalatait szupervízióban dolgozza fel. A résztvevőkből szerveződő intervíziós csoport a képzés teljes ideje alatt kollegiális támogatást nyújt.
A workshopokat téma és létszámfüggően 1-2 kiképző, a tréninget 4 kiképző tréner tartja. A tréning bentlakásos.

Modul Téma Képzési
óra - nap

Időpontok

 2018 tavasz 

1.

 Orientáció: a kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig - workshop - Wiesner Edina - Dabis Réka

 A tréning értékesítési /marketing folyamat támogatása - mentorálás - csoportos coaching - Snír Péter

18 - 2

12 (3 alk.)    

febr.16-17.

márc-máj

2.  A tréner érzelmi és társas kompetenciái
 - csoportdinamikai sensitivity tréning (önismereti tréning)  - Snír Péter, Wiesner Edina
42 - 5 febr. 21-25.
3.

 Dizájn 1. - workshop - Wiesner Edina, Dabis Réka

 Dizájn 2. - workshop - Wiesner Edina

18 - 2

18 - 2

ápr.6-7.

máj.11-12.

4.  Intervenciók - workshop - Klaus Antons,  Dabis Réka 36 - 4 Jún.28-júl.1.
5.  A tréning (moderáció, facilitálás) transzferje, kiértékelése és befejezése. Vizsga - Snír Péter és Wiesner Edina 8 - 1 nov.10.
6.  Terepgyakorlat (gyakorló tréning, szupervízió, intervízió) ebből:    
           Szupervizió - csoportos  40 (8-10. alk.) máj-tól
           Gyakorló tréning folyamat  16 (max. 4. alk.) máj-tól
           Intervízió - peer csoport  16 (4. alk.) márc-tól
 

Összesen indoor TMF (1 képzési óra = 45 perc)

224 - 16  
7.  Választható kiegészítő modulok:     
   Kiscsoportos facilitálás - Snír Péter 18 - 2 szept.7-8.
   Nagycsoportos facilitálás - Snír Péter 18 - 2 okt.5-6.
    Outdoor modul - Sarló Emese, Szí Zsolt 30 - 3  

A modulok részletes tartalma itt olvasható.

 

Képzés elismerése, tanúsítvány

A képzés elvégzéséről a tanúsítványt az In Dynamics Consulting Kft. adja ki. A megszerzett képesítés neve: “Tréner, moderátor és facilitátor”.   A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXVII. tv. hatálya alá nem tartozó, a hatályon kívül helyezett 2001. évi CI tv. alapján akkreditált képzés. A képzés akkreditációs száma: PL-8663, érvényessége 2017.

A 2. modul, a csoportdinamikai sensitivity tréning beszámítható a csoportdinamikai tréner képzés részeként (CSODA - DGGO).

A TMF képzésben végzettek részére a 2. modul Érzelmi és társas intelligencia tréning a Business és Life Coach képzésünk 2. moduljában elismerjük.

A tanúsítványt az a résztvevő kapja meg, aki a teljes képzésen részt vesz (képzési idő 10%-nál nem hiányzott többet, a hiányzást be kell pótolni), elkészítette az esettanulmányt és azt a záróvizsga keretében sikeresen megvédte és eleget tett a gyakorló tréning feltételeinek. 

Résztvevőik véleménye 

“Nagyon megdolgozta a lelkemet a tréner képzés, de megérte, úgy érzem, hogy a tréner én-em a szupervízión formálódott igazán. Azoknak ajánlom a képzést, akik már jelenleg is csoportokkal foglalkoznak, vagy azt irányítanak, esetleg a jövőben kívánnak ezzel foglalkozni, sok hasznos tudás, tapasztalás birtokába kerülhetnek. A képzés elvégzése óta mind az általam tartott tréningeken, csoportok kialakításában, szervezésében, mind a csoportokban való működésem kapcsán tudom kamatoztatni az ott tanultakat.”
dr. Esősi Krisztina, ügyvéd, coach, tréner

“A tréner képzés nekem a könyvből nem tanulható, saját élményként átélt tapasztalatokban adott a legtöbbet, önismereti és tréneri szinten is. Számomra a csoportdinamikai blokk és annak az egész képzésen jelen lévő hatása, együtt a szupervíziós alkalmakkal, olyan rétegeket mutatott meg, ahova máshogy nehéz eljutni és még nehezebb tudatosítani azt.
A saját magam és a tréningek résztvevőivel kapcsolatos érzékelés és reflexív működés tapasztalása, tanulása és tudatosítása volt a legnagyobb nyereségem ezen a képzésén. Ezt trénerként azóta is nap, mint nap átélem.”
Szí Zsolt, tréner - Active Training

“Nemcsak tudást, hanem bátorságot, és kapcsolatokat is kaptam a képzés során. Az egyik legnagyobb élményem a trénerré válás szupervíziós kísérésének folyamata volt, ami a tanulási folyamat során sok nehézségemmel segített megküzdeni. Ajánlom azoknak a képzést, akik egy sokszínű, átgondolt képzés során szeretnék kitolni saját határaikat, és a személyiségüket minél sokszínűbben használni a csoportok fejlődésének a szolgálatában.“
Bödecs Anna, pszichológus, coach, tréner

Képzés részvételi díja

A képzésre való jelentkezést követően három napon belül 30.000 Ft összegű regisztrációs díj fizetendő az In Dynamics Consulting Kft. (Szolgáltató) 10700457-69235724-51100005 (CIB Bank) bankszámlájára. A jelentkezést követően három napon belül a Szolgáltató számlát állít ki a befizetett regisztrációs díjról és a fizetendő képzési díjról, a jelentkezés a képzési díj befizetésével véglegesedik, és ezzel jön létre a felek között a képzési szerződés (kivéve ha a felek külön írásos képzési szerződést írnak alá, mely esetben a képzési szerződés annak aláírásával jön létre). A regisztrációs díjat a jelentkezéstől való elállás, vagy a képzési díj meg nem fizetése esetén nem térítjük vissza, és nem jár vissza a regisztrációs díj akkor sem, ha a képzési szerződés utóbb bármilyen okból megszűnik.

 • A képzés ára: 925 000 Ft +  Áfa (ami magában foglalja a 30.000 Ft-os regisztrációs díjat) (+Outdoor modul díja: 140.000 Ft + Áfa)
 • Magánszemélyek részére kedvezményt adunk:
  – magánszemély részére a képzés kedvezményes ára: bruttó 675 000 Ft  (ami magában foglalja a 30.000 Ft-os regisztrációs díjat)  (+Outdoor modul díja: 105.000 Ft)
  – valamint tanároknak, szociális munkásoknak, ápolóknak, nappali tagozatos diákok és nyugdíjasok részére a képzés kedvezményes ára:  bruttó 480 000 Ft (ami magában foglalja a 30.000 Ft-os regisztrációs díjat)  (+Outdoor modul díja: 75.000 Ft) 

A 2. modul (önismereti tréning) bentlakásos, a szállás és ellátás költségeit a képzési ár nem tartalmazza (55.000 Ft).

Fizetési feltételek: a képzés díját egyösszegben, vagy modulonként az egyes modulok előtt átutalással fizetendő.

Jelentkezés feltételei

 • min. középfokú végzettség
 • felvételi beszélgetésen való megfelelés
 • regisztrációs díj befizetése

Jelentkezés és kapcsolat

Snír Péter
E-mailben: info (kukac) indynamics.hu
Telefon: +36 30 535 5454
Online jelentkezés itt!

Képzők

Dr. Klaus Antons - Csoportdinamikai tréner, tanszupervízor, coach, szervezetfejlesztő tanácsadó. Szociológiát és pszichológiát tanult. Pszichológiából doktorált. Korábbi klinikai tevékenysége mellett kutatott és egyetemeken előadott. A német csoport- és szervezetdinamikai egyesület (DGGO) kiképző csoportdinamikai trénere. A német szupervizori egyesület (DGSv) kiképző és tanszupervizora. Család és szociálterápiában képzet.
Jelenleg szabadúszó szervezetfejlesztési tanácsadó , felnőtképző, kiképző csoportdinamikai tréner (DGGO) és szupervízor - coach. Számos publikáció és könyv szerzője (pl. Csoportdinamikai gyakorlatok). Bővebben itt.

Snír Péter - Tréner, coach, szupervízor (DGSv), szervezetfejlesztési tanácsadó, csoportdinamikai tréner (DGGO), pszichodrámatista (MPE), hittanár, szociális munkás, óraadó egyetemi oktató (KRE Pszichológiai Intézet BA s MA képzés). A Magyar Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület alapító elnöke. Bővebben itt.

Wiesner Edina - Tréner, coach, gazdasági mediátor, csoportdinamikai társtréner, természetgyógyász. Pedagógia szakos tanárként végzett. Munkatapasztalatának jelentős részét az üzleti és a közszférában szerezte, többek között nemzetközi projektekben és munkacsoportokban.Tagja a Pro-Mediare Gazdasági Mediációt támogató egyesületnek, valamint a Magyar Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület alapító tagja. Bővebben itt.

Sarló Emese – Tréner, outdoor tréner, túravezető, okleveles rekreáció irányító. Végzettsége szerint tanító. Húsz éve dolgozik az outdoor és nyolc éve a tréning szakmában. Jelenleg az Aktív Tréning Magyarország Kft. ügyvezetője és vezetője trénere. Csapatfejlesztéssel, outdoor tréningekkel foglalkozik, szakterülete a tapasztalati tanulás, ezen belül az élménypedagógia. Tagja az Outdoor Munkáltatók Európai Szövetségének (EC-OE).

Dabis Réka - pszichológus, coach, tréner. Végzettsége szerint pszichológus, business és life coach, tréner és action learning facilitátor. Szakmai tapasztalatot szerzett egyetemisták és fiatal felnőttek személyiség fejlesztésében, illetve a lelki segítség nyújtás és a drogprevenció területén. Az elmúlt évek során részt vett több csoportdinamikai sensitivity tréningen és action learning facilitátori képzésen.

Üzenjen nekünk:

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.